Prijzenschema N.B.S. 2023-2024

Logo NBS

NEDERLANDSE BOND VAN SIERDUIVENLIEFHEBBERS-VERENIGINGEN NBS

Secretaris: D.M. Meesters, Aalmoezenier Verheggenstraat 16, 6221 TG Maastricht.
Tel.: 06-30414170, e-mail: secretaris@sierduif.nl, website: www.sierduif.nl
Penningmeester J.D. van Doorn, Burgemeester Baaslaan 21, 4333 LJ Middelburg.
Tel. 0118-636309, e-mail: penningmeester@sierduif.nl
Bankrekening: NL17 INGB 0000 4555 17 t.n.v. Ned Bond Sierduivenliefh. verenigingen

NBS-ereprijzen op tentoonstellingen

Voor toekenning van NBS-prijzen op tentoonstellingen gelden de volgende voorwaarden:

a. er moet sprake zijn van een door het FB goedgekeurde tentoonstelling;
b. de organiserende vereniging, speciaalclub of tentoonstellingsorganisatie moet lid zijn van de NBS;
c. wanneer meer instanties als onder b bedoeld gezamenlijk een tentoonstelling organiseren dan moet tenminste één van deze instanties lid zijn van de NBS;
d. de R-, en E-prijzen mogen enkel worden toegekend aan dieren, waaraan nog geen andere door of namens de tentoonstellingsorganisatie uitgeloofde prijs is toegekend, en minimaal 93 punten hebben behaald.
e. de K-prijzen worden toegekend aan de fraaiste sierduif op 1 na van de keuring of op 2 na van de keuring.
f. Voor het aantal ingeschreven sierduiven gelden de kooinummers: een volière met sierduiven geldt als één nummer.

Prijzenschema voor alle tentoonstellingen

Die voldoen aan de hiervoor genoemde voorwaarden, uitgezonderd onderstaande Kampioenschappen en de Bondsshow:

 1. R-prijs van € 4,00 per 15 kooinummers ter vrije beschikking van de keurmeester.
  De R-prijs mag niet op een dier vallen waar al een prijs aan is toegekend: zie voorwaarden onder d.

Prijzenschema Kampioenschappen

De prijzen worden toegekend op de volgende tentoonstellingen: S.N.N., E.Z.H.S.V. , Keistadshow, Oneto, S.Z.N en Dierenparade Noordshow

Per keurmeester bij een keuring van minimaal 50 kooinummers

 1. NBS-Erecertificaat en € 10,- voor de fraaiste van zijn keuring bij minimaal 96 punten
 2. K-prijs van € 7,50 voor de fraaiste op 1 na

Per keurmeester bij een keuring vanaf 61 kooinummers:

 1. NBS-Erecertificaat en € 10,- voor de fraaiste van zijn keuring bij minimaal 96 punten
 2. NBS-Erecertificaat en € 10,- voor de fraaiste op 1 na van zijn keuring bij minimaal 96 punten
 3. K-prijs van € 7,50 voor de fraaiste op 2 na
 4. Bronzen eigenslag medaille voor de fraaiste doffer van de show
 5. Bronzen eigenslag medaille voor de fraaiste duivin van de show
 6. R-prijs van € 5,00 per 15 kooinummers ter vrije beschikking van de keurmeester

De R-prijs mag niet op een dier vallen waar al een prijs aan is toegekend; zie voorwaarden onder d.

Indien een sierduif drie keer onder verschillende keurmeesters een NBS-Erecertificaat heeft gewonnen, ontvangt de eigenaar, die tevens de fokker dient te zijn, een NBS-Kampioensdiploma en een verzilverde NBS-medaille. De betreffende erecertificaten dienen hiertoe vóór 1 maart naar Adm. Erecertificaten: R. Bijkerk, Botanicahof, Hofstraat 63, app. A 11, 9671 KZ Winschoten te worden gezonden.

Prijzenschema Bondsshow – Gelderlandshow

Ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum van de NBS ontvangt iedere inzender van sierduiven een fraaie herinneringsplaquette (een éénmalige uitgave).

Per keurmeester bij een keuring van minimaal 50 kooinummers:

 1. NBS-Erecertificaat en € 10,- voor de fraaiste van zijn keuring bij minimaal 96 punten
 2. K-prijs van € 7,50 voor de fraaiste op 1 na

Per keurmeester bij een keuring vanaf 61 kooinummers:

 1. NBS-Erecertificaat en € 10,- voor de fraaiste van zijn keuring bij minimaal 96 punten
 2. NBS-Erecertificaat en € 10,- voor de fraaiste op 1 na van zijn keuring bij minimaal 96 punten
 3. K-prijs van € 7,50 voor de fraaiste op 2 na
 4. Verzilverde NBS-medaille voor de fraaiste oude doffer
 5. Verzilverde NBS-medaille voor de fraaiste oude duivin
 6. Verzilverde NBS-medaille voor de fraaiste jonge doffer
 7. Verzilverde NBS-medaille voor de fraaiste jonge duivin
 1. Plaquette Entente Européene d’Aviculture voor de fraaiste sierduif van de show (indien plaquette beschikbaar is)
 1. R-prijs van € 5,00 per 15 kooinummers ter vrije beschikking van de keurmeester.

De R-prijs mag niet op een dier vallen waar al een prijs aan is toegekend; zie voorwaarden onder d. Prijzen alleen te winnen door jeugdleden jonger dan 17 jaar:

 1. Verzilverde NBS-medaille voor de fraaiste doffer
 2. Verzilverde NBS-medaille voor de fraaiste duivin

Extra prijzen speciaalclubs:

Voor rassen waarvan de speciaalclubs de clubshow bij de Bondsshow hebben ondergebracht, worden extra prijzen beschikbaar gesteld. In die rassen mag een keurmeester toekennen:

 1. E-prijs van € 5,00 per 15 ingeschreven sierduiven ter vrije beschikking van de keurmeester binnen de rassen van die speciaalclub.

De E-prijs mag niet op een dier vallen waar al een prijs aan is toegekend; zie voorwaarden onder d.

Prijzenschema speciale jeugdtentoonstellingen

 1. Bronzen eigenslag medaille voor de fraaiste doffer van de show
 2. Bronzen eigenslag medaille voor de fraaiste duivin van de show
 3. Oorkonde voor iedere deelnemer

Aanvullende voorwaarde:

 • er moet sprake zijn van een Jeugdshow als landelijk evenement of van een duidelijk gescheiden Jeugdshow, ondergebracht bij een Nationale Tentoonstelling.
 • er moet sprake zijn van concurrentie, hetgeen betekent dat meer dan één jeugdlid aan de onderhavige show moet mee doen.
 • als tevens het Kampioenschap of de Bondsshow wordt gehouden, gelden de jeugdprijzen alleen voor de afgesplitste Jeugdshow.

Extra Bondsprijzen / Kampioenschappen

In het kader van 100-jaar NBS en promotie-aspect rond dit jubileum worden op de volgende tentoonstellingen óók NBS-Erecertificaten en bondsprijzen uitgegeven onder de voorwaarde dat op de show minimaal 200 sierduiven zijn ingeschreven, zie de voorwaarde onder f.

De prijzen worden toegekend op de volgende tentoonstellingen:

Peel- en Maasdalshow, Kernhemshow, Midden Drenthe Show te Beilen, Van Pallandt Show en Zeelandia-Show

Per keurmeester bij een keuring van minimaal 50 kooinummers

 1. NBS-Erecertificaat en € 10,- voor de fraaiste van zijn keuring bij minimaal 96 punten
 2. K-prijs van € 7,50 voor de fraaiste op 1 na

Per keurmeester bij een keuring vanaf 61 kooinummers:

 1. NBS-Erecertificaat en € 10,- voor de fraaiste van zijn keuring bij minimaal 96 punten
 2. NBS-Erecertificaat en € 10,- voor de fraaiste op 1 na van zijn keuring bij minimaal 96 punten
 3. K-prijs van € 7,50 voor de fraaiste op 2 na
 1. Bronzen eigenslag medaille voor de fraaiste doffer van de show
 2. Bronzen eigenslag medaille voor de fraaiste duivin van de show
 3. R-prijs van € 5,00 per 15 kooinummers ter vrije beschikking van de keurmeester

De R-prijs mag niet op een dier vallen waar al een prijs aan is toegekend; zie voorwaarden onder d.

Nationaal kampioen “Ras van het jaar”

Het bestuur maakt ruim van te voren bekend welk duivenras “Ras van het jaar” wordt, dit kan bv. op voordracht van een speciaalclub die in dat jaar een jubileum heeft, of een later jaar.

Voorstellen daartoe moeten worden ingediend vóór 1 maart bij de secretaris van de NBS. De toewijzing vindt plaats op de algemene ledenvergadering in juni.

De winnaar van het “Ras van het jaar” ontvangt op de ALV een fraaie ereprijs, deze is te winnen door op één Kampioenschap èn de NBS Bondsshow met een kwartet duiven (mo, vo, mj en vj) van dat ras het hoogste aantal punten te behalen. Bij gelijk aantal punten beslist het lot.

Nationaal kampioen rasgroep

De NBS looft in iedere rasgroep, zoals hieronder genoemd, een Nationaal kampioen uit. De Nationaal kampioen ontvangt op de ALV een fraaie ereprijs.

Deze ereprijs is te winnen door op één Kampioenschap èn de NBS Bondsshow met een kwartet duiven (mo, vo, mj en vj) van dat ras het hoogste aantal punten te behalen. Bij gelijk aantal punten beslist het lot. De 5 groepen waarvoor een Nationaal Kampioenschap gewonnen kan worden, zijn:

a. Kropperrassen
b. Kip-, wrat en vormduivenrassen
c. Meeuwenrassen
d. Structuur-, trommel- en kleurduivenrassen
e. Tuimelaarrassen

Uitbetaling van de R-prijzen van de NBS

Het aanvraagformulier voor uitbetaling van de R-prijzen dient te worden gedownload van de website van de NBS (www.sierduif.nl)

Dit aanvraagformulier dient samen met het vraagprogramma en de catalogus te worden gestuurd naar de penningmeester van de NBS: J.D. van Doorn, Burgemeester Baaslaan 21, 4333 LJ Middelburg.

Let op: adres is gewijzigd !

Kampioenschappen / Bondsshow

De tentoonstellingsorganisaties waar de Kampioenschappen en de Extra Bondsprijzen zijn ondergebracht, alsmede de Bondsshow, ontvangen van de NBS een speciaal aanvraagformulier.

Voorts dienen zij het invulformulier met de gegevens over de kampioenen èn de volledig ingevulde certificaatstroken, met het vraagprogramma èn een papieren catalogus te zenden naar: Adm. Erecertificaten: R. Bijkerk, Botanicahof, Hofstraat 63, app. A 11, 9671 KZ Winschoten.

Let op: adres is gewijzigd !

De tent. organisatie hoeft niets op te sturen naar het secretariaat !!