Om op shows je dieren te mogen brengen, moet je lid zijn van een vereniging en daarnaast een fokkersnummer hebben.

Je mag van meerdere verenigingen lid zijn, je krijgt van de bond maar één fokkersnummer. Op
clubshows mogen alleen eigen leden dieren inzenden; op provinciale shows alleen fokkers die
wonen in de betreffende provincie en op open of nationale shows mag elke fokker inzenden.
Met het onderstaand formulier kan je lid worden van onze vereniging, en als je dat wenst, kan de
vereniging ook voor jou verzorgen dat je aangemeld wordt bij de bond en je een fokkersnummer krijgt.

Het lidmaatschap van de vereniging bedraagt € 15,00 per jaar.

Lidmaatschap van de bond (KLN of NBS) is als volgt opgebouwd: Voor nieuwe leden is een
abonnement Kleindier Magazine verplicht, tenzij een ander gezinslid reeds geabonneerd is.
Jeugdleden op een adres waar geen seniorleden woonachtig zijn, zijn niet verplicht een
abonnement te nemen. Zij kunnen echter 50% korting op de abonnementsprijs krijgen als er via incasso betaald wordt.


Prijzen vanaf 2022:

Fokkerskaart KLN (pluimvee en pelsdieren) € 19,00. Jeugdleden € 10,00.
Fokkerskaart NBS (sierduiven) € 15,00. Jeugdleden € 7,50.
Indien geen gebruik wordt gemaakt van automatische incasso komt er € 2,50 bij.
Abonnement Kleindier Magazine € 36,00. Tussentijds € 2,92 per maand.