Ereleden

De volgende leden zijn erelid van onze vereniging:
G.J Gijlers
H.J Gijlers
H Kluitenberg
J Kiewiet